Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kvaliteta

Pouzdanost u kvalitetu

imgProizvodni procesi u pogonima tvrtke FeMIS d.o.o. su pod stalnim nadzorom odjela za ispitivanje kvalitete proizvoda.
Za izradu strojno zavarenih armaturnih mreža se koristi rebrasta čelična žica dobivena postupkom hladnog valjanja.
Oznaka kvaliteta čelika zavarenih armaturnih mreža je B500A.
Ispitivanja se vrše u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 i HRN 1130-4:2008 na elektromehaničkoj kidalici švicarskog proizvođača walter+bai ag .
Za osiguranje kvalitete propisane su sistematične i planirane aktivnosti koje su ugrađene u sustav , te su iste fokusirane na stvaranje povjerenja u ispunjavanje svih zahtjeva standarda.
Rezultati ispitivanja se evidentiraju u odgovarajuće obrasce, te se na temelju njih izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno atest za dati proizvod.